59 32 62 41 rh@richardthansen.dk

Miljøpolitik

Hos Richardt Hansen A/S er det et ufravigeligt krav, at opfylde de til enhver tid gældende miljøkrav og love.
Dette krav stilles ligeledes til alle vore mange underleverandører.

Richardt Hansen A/S´s miljøpolitik

Ved opgaver, hvor der stilles specifikke krav til miljøet, vil der blive gennemført og udarbejdet en dokumenteret miljøsikring.
Richardt Hansen A/S indsamler alt kemikalie- og olieemballage, samt andet relevant affald fra alle vores pladser.
Dette afleveres derefter rette sted, hvorefter det bliver håndteret efter miljølovens krav.
Øvrigt affald fra vores pladser bliver sorteret, således at der opnås størst mulig grad af genanvendelse.