Richardt Hansen A/S Privatlivspolitik


Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i forbindelse med opfyldelse af aftale hos Richardt Hansen A/S. 


1. Generelt
Richardt Hansen A/S indsamler og behandler personoplysninger om dig gennem din aftale med os, men også når du kommunikerer med os,
benytter vores services.
Richardt Hansen A/S ydelser er rettet mod erhvervsdrivende og private, de oplysninger vi behandler, vil ske i henhold til denne politik.
Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via hjemmeside eller andre kilder.
Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske
databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”).
Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang
til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

2. Personoplysninger

  2.1 Hvilke personoplysninger indsamler vi og hvad bruger vi dem til?

  2.1.1 Kunder
  Richardt Hansen A/S beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du indgår aftale med Richardt Hansen A/S. Det er primært oplysninger
  som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail, cvr nr. mv.
  Oplysninger vedrørende aktie- og eller anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke omfatte af
  persondataforordningen.
  De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt at levere de services, du har købt af os.
  Vi registrerer almindelige oplysninger som f.eks. navn, adresse, postnummer, telefon- og mobilnummer, e-mail, cvr nr. mv
  De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.
  De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med indgåelsen af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration,
  herunder, men ikke begrænset til, opfyldelse af den aftale, du har i indgået med Richardt Hansen A/S.

  2.1.2 Når du kommunikerer med Richardt Hansen A/S
  Vi indsamler oplysninger om dit navn din e-mailadresse, telefonnummer, hvilken virksomhed du repræsenterer, branche, dit samtykke samt
  dine interesser og præferencer, hvis du selv vælger at oplyse disse.
  De oplysninger vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration,
  herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med Richardt Hansen A/S samt fakturering og betaling.

  2.1.3 Når du søger job hos Richardt Hansen A/S
  De oplysninger Richardt Hansen A/S behandler i forbindelse med en jobansøgning består af de oplysninger, der tilsendes i forbindelse med
  ansøgningsproceduren eller som Richardt Hansen A/S indhenter efter forudgående samtykke.
  Formålet med at gemme dine personoplysninger er at kunne vurdere dine kvalifikationer i forhold til jobbet.

  2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

  2.2.1 Kunder hos Richardt Hansen A/S
  Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med Richardt Hansen A/S består.
  Når du køber en service af Richardt Hansen A/S, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation, indtil servicen er betalt og leveret, en
  eventuel fortrydelsesfrist er udløbet, og fristen for betalinger er udløbet.
  Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.
  Dine personoplysninger vil som udgangspunkt, efter gældende regler blive opbevaret hos Richardt Hansen A/S i en periode på 5 år fra udgangen af
  det regnskabsår, materialet vedrører.
  Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2017 og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare
  oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2022.

  Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

  2.2.2 Når du kommunikerer med Richardt Hansen A/S
  Personoplysninger slettes, når Richardt Hansen A/S ikke længere har legitime formål eller forpligtelser som grundlag for at fortsætte vores behandling.

  2.2.3 Når du søger job hos Richardt Hansen A/S
  Ved jobansøgninger bliver oplysningerne slettet 6 måneder efter afslag – ved ansættelse fortsættes opbevaringen.

  2.3 Videregivelse af oplysninger
  Vi deler udelukkende dine personoplysninger med tredjeparter, når vi er forpligtet hertil i henhold til lov eller for at levere de ydelser, vi tilbyder.
  Vi vil kun videre give dine personoplysninger til følgende tredjeparter, når vi er forpligtet til det i henhold til lov eller for at levere de ydelser, vi tilbyder:

  SKAT
  Revisor
  Arbejdstilsynet
  Bygherrer
  Rådgivere
  Underentreprenører
  Databehandlere

  2.4 Databehandlere
  Dine oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne.
  Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som Richardt Hansen A/S er dataansvarlig for.
  Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.
  Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.
  I det omfang, vi foretager behandling af personoplysninger udenfor EU/EØS, sker behandlingen i henhold de af EU-kommissionen vedtagne
  standardkontraktbestemmelser.

  2.5 Beskyttelse af personoplysninger
  Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.
  Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i vores IT-system med begrænset adgang, som kun betjenes af medarbejdere særligt betroet dertil.
  Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om behandlingen af dine personoplysninger håndteres forsvarligt og under
  hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

  2.6 Retten til indsigt i dine personoplysninger
  Du har som kunde hos Richardt Hansen A/S ret til at få Richardt Hansen A/S bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og
  i givet fald adgang til personoplysningerne.

  2.7 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
  Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af Richardt Hansen A/S uden unødig forsinkelse.

  2.8 Retten til indsigelse
  Du er til enhver tid berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.

  2.9 Retten til sletning af dine personoplysninger
  Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af Richardt Hansen A/S uden unødig forsinkelse, hvis Richardt Hansen A/S ikke fortsat har en
  legitim interesse i at opbevare, herunder ret til at, behandle dine personoplysninger.
  Bemærk venligst, at såfremt Richardt Hansen A/S i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at 
  dine personoplysninger slettes.

  2.10 Tilbagekaldelse af samtykke

  Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger.

  2.11 Dataportabilitet
  Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende
  en skriftlig anmodning til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 
  Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

  2.12 Ændringer i behandlingen af personoplysninger
  Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger.
  Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”Senest revideret” nederst på siden.
  Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årligt.

  2.13 Klagemulighed
  Du har altid ret til at klage til Datatilsynet: www.datatilsynet.dk

  Datatilsynet
  Borgergade 28, 5
  1300 København K
  Telefon: 33193200
  E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 3. Dataansvarlig
 Navn: Richardt Hansen A/S
 Adresse: Højvangsvej 23, 4340 Tølløse
 Telefon: +45 5932 6241
 Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 CVR/VAT: 12664478 Web: www.richardthansen.dk

 4. Kontakt
 Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Richardt Hansen A/S, skal du rette henvendelse på e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted.
 Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod registrering i henhold til reglerne i den
 gældende lovgivning.

Senest revideret: maj 2019
Næste revision: Senest maj 2020